CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN – NĂM C (26.06.2022)
CẦU NGUYỆN VỚI LỜI CHÚA HÀNG TUẦN
Lu-ca đoạn 9, câu 51: KHI GẦN TỚI NHỮNG NGÀY CHÚA GIÊ-SU ĐƯỢC ĐƯA LÊN TRỜI,/ NGƯỜI CƯƠNG QUYẾT ĐI LÊN GIÊ-RU-SA-LEM.
Lạy Chúa Giê-su,/ Giê-ru-sa-lem là nơi Chúa đã đi vào Mầu Nhiệm Vượt Qua,/ khai sinh ơn cứu độ cho nhân loại theo Thánh Ý Chúa Cha./ Xin cho chúng con cũng biết giúp nhau can trường sống theo thánh ý Chúa,/ là phục vụ sự sống mới cho mình và cho tha nhân./ Amen.
HỌC HỎI GIÁO LÝ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO
Hỏi:/ Người tín hữu “Tham gia” như thế nào trong Tiến Trình Hiệp Hành?
Thưa:/ Nền tảng thực sự của việc tham gia là/ tất cả các tín hữu đều có đủ tư cách và được kêu gọi để phục vụ lẫn nhau/ qua các ân ban mà mỗi người đã nhận được từ Chúa Thánh Thần/. Trong Hội Thánh hiệp hành,/ với các thành viên hết sức đa dạng,/ toàn thể cộng đồng được kêu gọi cùng nhau cầu nguyện,/ lắng nghe, phân tích, đối thoại, biện phân và góp ý cho việc đưa ra các quyết định mục vụ/ phù hợp hết sức có thể với ý muốn của Thiên Chúa (ICT, Syn., 67-68)

Chia sẻ Lời Chúa

ĐỒNG HÀNH VỚI NGƯỜI TRẺ 2021

*  GIÁO LÝ CHO NGƯỜI TRẺ - YOUCAT  *

--------------------------------------------------------------------

Câu 165. Tại sao chúng ta đọc "Amen" vào cuối kinh Tin kính?

Chúng ta kết thúc kinh Tin Kính bằng từ Amen. Từ này theo tiếng Do Thái có nghĩa là “thưa vâng”, bởi vì Thiên Chúa mời gọi chúng ta trở thành nhân chứng đức tin. Ai nói Amen là vui sướng và tự do tán thành công việc tạo dựng và cứu chuộc của Thiên Chúa, Amen cũng là tin tưởng chắc chắn, trông cậy và trung thành.

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.