CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN – NĂM C (16.01.2022)
CẦU NGUYỆN VỚI LỜI CHÚA HÀNG TUẦN
Gio-an đoạn 2, câu 7: Chúa Giê-su bảo những người giúp việc:/ “HÃY ĐỔ NƯỚC ĐẦY CÁC CHUM”.
Lạy Chúa Giê-su,/ xin cho chúng con và các bạn trẻ,/ biết hiệp thông trong Chúa/ và chân thành cộng tác với nhau,/ để góp phần làm phong phú môi trường Giáo hội và xã hội hôm nay./ Amen (x.Docat 313)
HỌC HỎI GIÁO LÝ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO
Youcat 139: H./ Ơn gọi của giáo dân là gì?
T./ Xuất phát từ bí tích Rửa Tội,/ người giáo dân có ơn gọi sống dấn thân trong đời sống xã hội/ để làm cho Nước Thiên Chúa lớn mạnh nơi trần thế [877-913, 940-943].

Chia sẻ Lời Chúa

ĐỒNG HÀNH VỚI NGƯỜI TRẺ 2021

*  GIÁO LÝ CHO NGƯỜI TRẺ - YOUCAT  *

--------------------------------------------------------------------

Câu 165. Tại sao chúng ta đọc "Amen" vào cuối kinh Tin kính?

Chúng ta kết thúc kinh Tin Kính bằng từ Amen. Từ này theo tiếng Do Thái có nghĩa là “thưa vâng”, bởi vì Thiên Chúa mời gọi chúng ta trở thành nhân chứng đức tin. Ai nói Amen là vui sướng và tự do tán thành công việc tạo dựng và cứu chuộc của Thiên Chúa, Amen cũng là tin tưởng chắc chắn, trông cậy và trung thành.

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.