CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN C – KÍNH TRỌNG THỂ ĐỨC MẸ MÂN CÔI (02.10.2022)
CẦU NGUYỆN VỚI LỜI CHÚA HÀNG TUẦN
Lu-ca đoạn 1, câu 38: Ma-ri-a liền thưa:/ “NẦY TÔI LÀ TÔI TỚ CHÚA,/ TÔI XIN VÂNG NHƯ LỜI THIÊN THẦN TRUYỀN”.
Lạy Mẹ Ma-ri-a,/ Mẹ đã cộng tác với Thiên Chúa để Ngôi Hai xuống thế làm Người,/ Đấng nối kết con người với Thiên Chúa và với nhau./ Xin giúp chúng con noi gương Mẹ/ biết phục vụ và nỗ lực xây dựng tình liên đới và huynh đệ trong cộng đoàn./ Amen (x.FT 278-279)
HỌC HỎI GIÁO LÝ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO
Hỏi:/ Mục đích Thượng Hội Đồng Giám Mục lần thứ 16 nhắm đến là gì?
Thưa:/ Một là:/ Thúc đẩy những trải nghiệm sống động về sự phân định,/ tham gia và đồng trách nhiệm./ Hai là:/ Tạo niềm hứng khởi để con người mơ về một Hội thánh mà chúng ta được mời gọi trở thành./ Ba là:/ Canh tân não trạng và cơ cấu Giáo hội./ Bốn là:/ Con đường hiệp hành nhằm phục vụ cho cuộc đối thoại của Thiên Chúa với nhân loại.

Chia sẻ Lời Chúa

ĐỒNG HÀNH VỚI NGƯỜI TRẺ 2021

*  GIÁO LÝ CHO NGƯỜI TRẺ - YOUCAT  *

--------------------------------------------------------------------

Câu 165. Tại sao chúng ta đọc "Amen" vào cuối kinh Tin kính?

Chúng ta kết thúc kinh Tin Kính bằng từ Amen. Từ này theo tiếng Do Thái có nghĩa là “thưa vâng”, bởi vì Thiên Chúa mời gọi chúng ta trở thành nhân chứng đức tin. Ai nói Amen là vui sướng và tự do tán thành công việc tạo dựng và cứu chuộc của Thiên Chúa, Amen cũng là tin tưởng chắc chắn, trông cậy và trung thành.

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.