CN XXXIV THƯỜNG NIÊN C (24.11.2019) – [ĐỨC GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ – NĂM C]
Lu-ca đoạn 23, câu 43: “TA BẢO THẬT NGƯƠI:/ NGAY HÔM NAY,/ NGƯƠI SẼ Ở TRÊN THIÊN ĐÀNG VỚI TA”.
Lạy Chúa Giê-su,/ Chúa bày tỏ uy quyền qua lòng thương xót và tha thứ,/ xin cho chúng con cũng biết tuyên xưng Vương quyền Chúa bằng cuộc sống đượm tình xót thương./ Amen.
HỌC HỎI GIÁO LÝ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO
Câu Giáo lý 55: H./ Vì sao Thiên Chúa lại để cho sự dữ xảy ra?
T./ Vì Thiên Chúa muốn tôn trọng tự do mà Ngài đã ban cho con người/ và vì Ngài có thể làm phát sinh sự lành từ chính sự dữ [58].

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.