CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN – NĂM C (21.07.2019)
Lu-ca đoạn 10, câu 39: “MA-RI-A NGỒI BÊN CHÂN CHÚA MÀ NGHE LỜI NGƯỜI”.
Lạy Chúa Giê-su,/ giữa cuộc sống ồn ào, bon chen hôm nay,/ xin cho chúng con biết tìm về cõi thinh lặng/ đối diện với Chúa,/ gặp gỡ Chúa,/ lắng nghe Chúa trong kinh nguyện và thánh lễ mỗi ngày./ Amen.
HỌC HỎI GIÁO LÝ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO
Câu Giáo lý 27: H./ Đức tin có những đặc điểm chính yếu nào?
T./ Đức tin vừa là ơn Thiên Chúa ban,/ vừa là sự đón nhận có ý thức và tự do của con người [28].

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.