CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN, NĂM B (20.06.2021)
CẦU NGUYỆN VỚI LỜI CHÚA HÀNG TUẦN
Mác-cô đoạn 4 câu 41: Sau khi Chúa Giê-su làm cho gió ngưng, biển lặng như tờ;/ các môn đệ kinh hãi và nói với nhau rằng:/ “NGƯỜI LÀ AI/ MÀ CẢ GIÓ LẪN BIỂN CŨNG ĐỀU VÂNG LỆNH NGƯỜI?”
Lạy Chúa Giê-su,/ khi Chúa bày tỏ uy quyền là Thiên Chúa trước biển gầm sóng thét,/ các môn đệ đã tin./ Xin cho chúng con và các bạn trẻ,/ cũng biết tìm đến với Chúa/ để được giải cứu khỏi quyền lực ma quỷ và sự dữ./ Amen.
HỌC HỎI GIÁO LÝ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO
Youcat 72: H./ Tên Giê-su nghĩa là gì?
T./ Giê-su,/ theo tiếng Do thái nghĩa là Chúa cứu chuộc [430-435, 452].

ĐỒNG HÀNH VỚI NGƯỜI TRẺ 2021

*  GIÁO LÝ CHO NGƯỜI TRẺ - YOUCAT  *

--------------------------------------------------------------------

Câu 107. Sau khi sống lại Chúa Giêsu có mang cùng một thân xác như trước khi Người qua đời không?

Chúa Giêsu đã cho các môn đệ đụng chạm đến xác Người, Người ăn uống với họ, cho họ thấy vết đâm nơi cạnh sườn Người. Nhưng thân xác Người không còn hoàn toàn thuộc về trần gian, mà thuộc về Thiên đàng nơi Chúa Cha đang ngự trị. [645-646]

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.