CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN, NĂM B (24.01.2021) – [CHÚA NHẬT LỜI CHÚA]
CẦU NGUYỆN VỚI LỜI CHÚA HÀNG TUẦN
Mác-cô đoạn 1, câu 14: Chúa Giê-su nói:/ “THỜI GIỜ ĐÃ MÃN VÀ NƯỚC THIÊN CHÚA ĐÃ GẦN ĐẾN;/ ANH EM HÃY ĂN NĂN SÁM HỐI VÀ TIN VÀO PHÚC ÂM”
Lạy Chúa Giê-su,/ khi cử hành “Chúa nhật Lời Chúa” hôm nay,/ xin cho chúng con và các bạn trẻ/ biết sám hối và đổi mới theo ánh sáng Tin Mừng,/ vì “Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước,/ là ánh sáng chỉ đường con đi”./ Amen.
HỌC HỎI GIÁO LÝ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO
Youcat 19: H./ Kinh Thánh giữ vai trò nào trong Hội Thánh?
T./ Hội Thánh múc lấy sự sống và sức mạnh của mình từ trong Kinh Thánh [103-104, 131-133, 141].

Chia sẻ Lời Chúa

ĐỒNG HÀNH VỚI NGƯỜI TRẺ 2020

*  GIÁO LÝ CHO NGƯỜI TRẺ - YOUCAT  *

--------------------------------------------------------------------

Câu 73. Tại sao gọi Đức Giêsu là Kitô?

Thuật ngữ “Đức Giêsu là Kitô”, nhằm nói lên tâm điểm của đức tin Kitô giáo. Đức Giêsu, con bác thợ mộc thành Nazaret, là Đấng Mêsia, Đấng Cứu thế được mong đợi từ lâu. [436-440, 453]

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.