CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN – NĂM A (12/07/2020)
CẦU NGUYỆN VỚI LỜI CHÚA HÀNG TUẦN
Matthêu đoạn 13, câu 8: Chúa Giêsu dùng dụ ngôn mà nói:/ “CÓ HẠT RƠI VÀO ĐẤT TỐT VÀ SINH HOA TRÁI:/ HẠT THÌ ĐƯỢC MỘT TRĂM,/ HẠT ĐƯỢC SÁU MƯƠI,/ HẠT ĐƯỢC BA MƯƠI”.
Lạy Chúa Giêsu,/ xin cho chúng con và các bạn trẻ/ biết vun xới cho tâm hồn mình thành mảnh đất phì nhiêu màu mỡ,/ để hạt giống mà chính Chúa đã gieo vào,/ được trổ sinh nhiều hoa trái thánh thiện và yêu thương./ Amen.
HỌC HỎI GIÁO LÝ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO
Youcat 120: H./ Chúa Thánh Thần hoạt động thế nào trong đời tôi?
T./ Chúa Thánh Thần mở lòng tôi đón nhận Thiên Chúa./ Người dạy tôi cầu nguyện,/ và giúp tôi thực hành bác ái với tha nhân [738-741].

ĐỒNG HÀNH VỚI NGƯỜI TRẺ 2020

*  GIÁO LÝ CHO NGƯỜI TRẺ - YOUCAT  *

--------------------------------------------------------------------

Câu 33: Khi nói Thiên Chúa là Tình yêu có nghĩa là gì?

Nghĩa là Thiên Chúa dựng nên mọi sự, bao bọc mọi sự với lòng nhân từ vô biên của Người. Người không chỉ tuyên bố Người là Tình yêu mà còn làm chứng cho Tình yêu: "Không ai có Tình yêu lớn hơn người đã chết cho bạn mình" (Ga 15,13).  [218-221]

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.