CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG – NĂM C (05.12.2021)
CẦU NGUYỆN VỚI LỜI CHÚA HÀNG TUẦN
Lu-ca đoạn 3, câu 6: Như lời chép trong sách Tiên tri I-sa-i-a rằng:/ “MỌI NGƯỜI SẼ THẤY ƠN CỨU ĐỘ CỦA THIÊN CHÚA”.
Lạy Chúa Giê-su Ki-tô,/ xin giúp chúng con và các bạn trẻ,/ biết không ngừng hoán cải và canh tân đời sống mình trong ánh sáng của Chúa./ Vì chỉ trong Chúa,/ chúng con mới có thể hiểu và sống cho đúng là một con người/ được Chúa tạo dựng và cứu chuộc./ Amen (x.GS.22; Docat 310).
HỌC HỎI GIÁO LÝ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO
Youcat 232: H./ Trước khi vào toà xưng tội, tôi phải làm gì?
T./ Những điều căn bản cho mọi lần xưng tội là: xét mình,/ ăn năn, dốc lòng chừa,/ có ý sửa đổi, xưng tội, đền tội [1450 – 1460; 1490 – 1492; 1494].

ĐỒNG HÀNH VỚI NGƯỜI TRẺ 2021

*  GIÁO LÝ CHO NGƯỜI TRẺ - YOUCAT  *

--------------------------------------------------------------------

Câu 156. Sự sống vĩnh hằng là gì?

Sự Sống vĩnh hằng đã khởi đầu khi ta lãnh Bí tích Rửa tội. Nó tiếp tục sau khi chết và nó sẽ vô cùng tận.

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.