CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN, NĂM B (25.07.2021)
CẦU NGUYỆN VỚI LỜI CHÚA HÀNG TUẦN
Gio-an đoạn 6 câu 11: “CHÚA GIÊ-SU CẦM LẤY BÁNH VÀ KHI ĐÃ TẠ ƠN,/ NGƯỜI PHÂN PHÁT CHO CÁC KẺ NGỒI ĂN,/ VÀ CÁ CŨNG ĐƯỢC PHÂN PHÁT NHƯ THẾ,/ AI MUỐN BAO NHIÊU TÙY THÍCH”.
Lạy Chúa Giê-su,/ xin cho chúng con biết quảng đại cộng tác với Chúa và với nhau,/ để kiến tạo niềm vui và hạnh phúc ngay trong chính gia đình/ cũng như nơi giáo xứ chúng con đang sống./ Amen.
HỌC HỎI GIÁO LÝ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO
Youcat 50: H./ Con người đóng vai trò nào trong chương trình quan phòng của Thiên Chúa?
T./ Thiên Chúa mời gọi con người cộng tác vào sự hoàn thành việc sáng tạo./ Con người có thể từ chối ý định tốt lành này của Thiên Chúa./ Nhưng thật tốt đẹp biết bao/ khi ta trở thành khí cụ của tình yêu Thiên Chúa [307-308].

ĐỒNG HÀNH VỚI NGƯỜI TRẺ 2021

*  GIÁO LÝ CHO NGƯỜI TRẺ - YOUCAT  *

--------------------------------------------------------------------

Câu 113. "Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần" nghĩa là gì?

“Tin kính Đức Chúa Thánh Thần” có nghĩa là thờ phượng Người là Thiên Chúa như thờ Chúa Cha và Chúa Con, vì Ngài là một trong Ba ngôi, đồng bản tính với Chúa Cha và Chúa Con. Và cũng có nghĩa là tin rằng Chúa Thánh Thần đến trong lòng ta, để đưa dẫn ta là con cái Thiên Chúa nhận biết Thiên Chúa là Cha trên trời. Được Chúa Thánh Thần thúc đẩy, chúng ta có thể thay đổi bộ mặt thế giới. [683-686]

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.