CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN, NĂM B (10.10.2021)
CẦU NGUYỆN VỚI LỜI CHÚA HÀNG TUẦN
Mác-cô đoạn 10 câu 21: Chúa Giê-su chăm chú nhìn người ấy/ và đem lòng thương mà bảo rằng:/ “NGƯƠI CHỈ CÒN THIẾU MỘT ĐIỀU/ LÀ NGƯƠI HÃY ĐI BÁN TẤT CẢ GIA TÀI,/ ĐEM BỐ THÍ CHO NGƯỜI NGHÈO KHÓ/ VÀ NGƯƠI SẼ CÓ MỘT KHO BÁU TRÊN TRỜI,/ RỒI ĐẾN THEO TA”
Lạy Chúa Giê-su,/ trong khi vun đắp cho tương lai cuộc đời,/ xin đừng để người trẻ chúng con quá cậy dựa vào của cải trần gian;/ nhưng tiên vàn,/ biết dùng tài năng mà làm giàu ân tình với Chúa và với nhau/ Amen.
HỌC HỎI GIÁO LÝ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO
Youcat 301: H./ Làm sao để được khôn ngoan?
T./ Người ta nên khôn ngoan/ nhờ học biết phân biệt cái gì chính yếu/ cái gì không chính yếu,/ đặt cái đích tốt cho đúng/ và chọn phương tiện tốt nhất để đạt đích [1806-1835].

ĐỒNG HÀNH VỚI NGƯỜI TRẺ 2021

*  GIÁO LÝ CHO NGƯỜI TRẺ - YOUCAT  *

--------------------------------------------------------------------

Câu 135. Hội Thánh Công giáo có quan hệ nào với dân Do Thái?

Dân Do Thái là dân tộc được Thiên Chúa tuyển chọn mà các ân huệ cũng như lời mời gọi của Thiên Chúa không thể bị hủy bỏ, Giao Ước giữa Thiên Chúa và dân Do Thái không thể qua đi. Do đó, người Do Thái là “anh cả” của Kitô hữu, vì Thiên Chúa đã yêu thương họ trước, và ngỏ lời với họ trước. Chúa Giêsu, xét theo loài người, là người Do Thái, như thế Người gần gũi với chúng ta. Và Hội Thánh tin nhận Chúa Giêsu Kitô là Con Thiên Chúa hằng sống, như thế Người phân biệt với chúng ta. Nhưng cả hai bên cùng chờ đợi lần đến cuối cùng của Đấng Mêssia, điều này làm cho ta với họ giống nhau.

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.