Học viện Công giáo Việt Nam: Khai giảng Niên khóa 2019-2020

Học viện Công giáo Việt Nam: Khai giảng Niên khóa 2019-2020

Học viện Công giáo Việt Nam: Khai giảng Niên khóa 2019-2020 *** “Tất cả mọi thành phần Dân Chúa Việt Nam được mời gọi cùng cộng tác xây dựng Học viện Công giáo Việt Nam với ý nghĩa đầy đủ của nó” . Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh đã nhấn mạnh điều này […] Đọc tiếp

CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN – NĂM C (22.09.2019)
Lu-ca đoạn 16, câu 13: “CÁC CON KHÔNG THỂ LÀM TÔI THIÊN CHÚA/ MÀ LẠI LÀM TÔI TIỀN CỦA ĐƯỢC”.
Lạy Chúa Giê-su,/ xin cho con ý thức rằng,/ đời sống con chỉ thuộc về Chúa mà thôi./ Xin đừng để con cậy dựa vào danh, lợi, thú/ mà sao lãng đời sống đức tin nơi Chúa./ Amen.
HỌC HỎI GIÁO LÝ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO
Câu Giáo lý 36: H./ Thiên Chúa hằng hữu nghĩa là gì?
T./ Nghĩa là Thiên Chúa tự mình mà có,/ không do ai tạo thành,/ nơi Ngài không có khởi đầu và cũng chẳng có kết thúc [39].

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.