CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG – NĂM A (27/11/2022)
CẦU NGUYỆN VỚI LỜI CHÚA HÀNG TUẦN
Mat-thêu đoạn 24, câu 42: Chúa phán cùng các môn đệ rằng:/ “HÃY TỈNH THỨC,/ VÌ KHÔNG BIẾT GIỜ NÀO CHÚA CÁC CON SẼ ĐẾN”
Lạy Chúa Giê-su,/ xin cho chúng con/ biết cử hành phụng vụ cách ý thức và thánh thiện như Hội Thánh dạy:/ “Các mục tử không chỉ chủ tâm tuân giữ các quy luật trong các hoạt động phụng vụ/ để cử hành thành sự và hợp pháp,/ nhưng còn phải làm cho các tín hữu tham dự phụng vụ cách ý thức,/ tích cực và mang lại nhiều hoa trái”./ Amen (Vat.II, PV số 11; Tông thư DD, số 21-25, 48-49).
HỌC HỎI GIÁO LÝ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO
GLHTCG 206: H./ Phụng vụ là gì?
T./ Phụng vụ là việc Hội Thánh chính thức cử hành mầu nhiệm Đức Ki-tô,/ để thờ phượng Thiên Chúa và thánh hóa con người [218].

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.