CHÚA NHẬT LỄ LÁ – NĂM A (05/04/2020)
CẦU NGUYỆN VỚI LỜI CHÚA HÀNG TUẦN
Matthêu đoạn 26, câu 42: Chúa Giêsu lại đi cầu nguyện lần thứ hai và nói:/ “LẠY CHA,/ NẾU CHÉN NÀY KHÔNG THỂ QUA ĐI MÀ CON PHẢI UỐNG,/ THÌ XIN CHO Ý CHA ĐƯỢC THỂ HIỆN”.
Lạy Chúa Giêsu,/ đứng trước khổ hình thập giá và cái chết đau đớn/ Chúa vẫn một lòng vâng theo ý Cha;/ xin cho chúng con và các bạn trẻ biết học xin vâng theo Ý Chúa mỗi ngày./ Amen.
HỌC HỎI GIÁO LÝ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO
Youcat 101: H./ Tại sao Chúa Giêsu phải cứu chuộc chúng ta bằng cái chết trên thánh giá,/ mà không dùng cách khác?/
T./ Dù vô tội,/ Chúa Giêsu cũng chọn cái chết dữ dằn để từ bỏ mình/ và tận hiến hoàn toàn trên thánh giá./ Người đã chọn thập giá để gánh tội thế gian/ và chịu những đau khổ của nhân loại./ Như thế,/ vì Tình yêu trọn hảo của Người,/ Người đã đem nhân loại trở về cùng Thiên Chúa./ Không ai còn có thể nói:/ Thiên Chúa không biết tôi phải đau khổ [613-617, 622-623].

ĐỒNG HÀNH VỚI NGƯỜI TRẺ 2020

***  GIÁO LÝ CHO NGƯỜI TRẺ - YOUCAT  ***

-----------------------------------------------------------------------------------

Câu 9: Thiên Chúa tỏ ra điều gì về chính Người khi gởi Con của Người đến với chúng ta?

Trong Chúa Giêsu Kitô, Thiên Chúa tỏ cho chúng ta tình yêu thương xót thẳm sâu của Người. [65-66, 73]

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.