CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN – NĂM C (13.10.2019)
Lu-ca đoạn 17, câu 17: “CHỚ THÌ KHÔNG PHẢI CẢ MƯỜI NGƯỜI ĐƯỢC LÀNH SẠCH SAO? CÒN CHÍN NGƯỜI KIA ĐÂU? KHÔNG THẤY AI TRỞ LẠI TÔN VINH THIÊN CHÚA, MÀ CHỈ CÓ NGƯỜI NGOẠI NÀY”.
Lạy Chúa Giê-su,/ xin dạy chúng con biết tri ân Chúa và biết cám ơn nhau;/ xin cũng cho chúng con cũng xác tín rằng,/ lời tri ân cảm tạ của chúng con “chẳng thêm gì cho Chúa,/ nhưng đem lại ơn cứu độ cho chúng con”./ Amen.
HỌC HỎI GIÁO LÝ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO
Câu Giáo lý 49: H./ Ai đã tạo dựng vũ trụ?
T./ Chính Thiên Chúa đã tạo dựng vũ trụ [52].

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.