CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG – NĂM A (15/12/2019)
Matthêu đoạn 11, câu 3: Ông Gioan sai môn đệ đến hỏi Chúa Giêsu rằng:/ “THẦY LÀ ĐẤNG PHẢI ĐẾN HAY CHÚNG TÔI CÒN PHẢI ĐỢI ĐẤNG NÀO KHÁC?”
Lạy Chúa Giêsu,/ chính Chúa là nguồn sống làm tươi mới cuộc đời người trẻ hôm nay,/ xin cho chúng con và các bạn trẻ biết vững tin vào Chúa,/ mở rộng tâm hồn cho Chúa/ và mở rộng vòng tay phục vụ tha nhân./ Amen.
HỌC HỎI GIÁO LÝ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO
Youcat 348: H./ “Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sống đời đời”?
T./ Chúa Giêsu nói:/ “Nếu anh muốn vào sự sống,/ hãy giữ các điều răn” (Mt 19,17)./ Rồi Người nói thêm:/ “Hãy đi theo tôi” (Mt 19, 21). [2052-2054, 2075-2076].

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.