THÁNH GIUSE, BẠN TRĂM NĂM ĐỨC MARIA, lễ trọng (Thứ Hai, ngày 20/03/2023) [Bổn mạng Hội thánh Hoàn vũ và Hội thánh Việt Nam]
CẦU NGUYỆN VỚI LỜI CHÚA HÀNG TUẦN
Mat-thêu đoạn 1, câu 24: “KHI TỈNH DẬY,/ ÔNG GIU-SE ĐÃ THỰC HIỆN NHƯ LỜI THIÊN THẦN CHÚA TRUYỀN”
Lạy Chúa Giê-su,/ xin cho chúng con/ biết lắng nghe tiếng Chúa trong các cử hành phụng vụ,/ để theo gương thánh Giu-se – người công chính,/ chúng con biết đón nhận/ và thi hành thánh ý Chúa trong cuộc đời./ Amen.
HỌC HỎI GIÁO LÝ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO
Youcat 212: H./ Bữa Tiệc của Chúa Giê-su với chúng ta được gọi tên là gì/ và có ý nghĩa gì?
T./ Có nhiều tên gọi khác nhau/ giúp ta hiểu về mầu nhiệm phong phú của hiến tế thánh này:/ Thánh Lễ,/ Hy Lễ,/ Bữa Tiệc của Chúa,/ Bẻ Bánh,/ Cuộc Tập họp Tạ ơn,/ Cuộc Tưởng nhớ sự Khổ nạn, sự chết và sống lại của Chúa,/ Phụng vụ Thần Thánh,/ Mầu nhiệm thánh,/ Hiệp lễ thánh [1328 – 1332]

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.