CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN, NĂM B (21.7.2024)
CẦU NGUYỆN VỚI LỜI CHÚA HÀNG TUẦN
Mác-cô đoạn 6 câu 34: “LÚC RA KHỎI THUYỀN,/ CHÚA GIÊ-SU THẤY DÂN CHÚNG THẬT ĐÔNG,/ THÌ ĐỘNG LÒNG THƯƠNG,/ VÌ HỌ NHƯ ĐÀN CHIÊN KHÔNG NGƯỜI CHĂN,/ VÀ NGƯỜI DẠY DỖ HỌ NHIỀU ĐIỀU”.
Lạy Chúa Giê-su,/ xin dạy chúng con ý thức sống Mầu nhiệm Hội Thánh tham gia,/ là cùng nhau đến với anh chị em chung quanh,/ đặc biệt là những người nghèo khổ, bệnh tật,/ những người đang khát khao tìm Chúa..,/ để chia sẻ cho nhau sự chăm sóc yêu thương cứu độ của Chúa./ Amen.
HỌC HỎI GIÁO LÝ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO
GLHTCG 490: H./ Có những tội nào nghịch lại điều răn thứ nhất?
T./ Có những tội này:/ Một là tôn thờ tà thần và các loài thụ tạo;/ Hai là mê tín dị đoan;/ Ba là thử thách Thiên Chúa,/ phạm sự thánh hay buôn thần bán thánh;/ Bốn là chối bỏ Thiên Chúa;/ Năm là cho rằng con người không thể biết gì về Thiên Chúa [445].

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.

Phone Góp Ý