CHÚA NHẬT III MÙA CHAY, NĂM B (07.03.2021)
CẦU NGUYỆN VỚI LỜI CHÚA HÀNG TUẦN
Gio-an đoạn 2, câu 16: Chúa Giê-su bảo những người bán chim câu rằng:/ “HÃY ĐEM NHỮNG THỨ NÀY ĐI KHỎI ĐÂY,/ VÀ ĐỪNG LÀM NHÀ CHA TA THÀNH NƠI BUÔN BÁN”.
Lạy Chúa Giê-su,/ xin giúp chúng con và các bạn trẻ/ biết thành tâm sám hối mà đổi mới tâm hồn cho Chúa hiển trị,/ bằng nét đẹp của tính trung thực và quảng đại,/ bằng tinh thần phục vụ và sống có trách nhiệm./ Amen.
HỌC HỎI GIÁO LÝ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO
Youcat 229: H./ Điều gì đưa người ta đến chỗ ăn năn thống hối?
T./ Khi con người nhìn nhận tội lỗi của mình,/ thì nảy sinh ra một ước muốn trở nên tốt hơn,/ điều đó gọi là ăn năn thống hối./ Chúng ta đạt được sự ăn năn tội,/ khi nhận thấy giữa tình yêu của Chúa/ và tội lỗi của ta có sự mâu thuẫn trái nghịch./ Ta đau lòng vì tội ta đã phạm./ Ta quyết tâm thay đổi đời sống và trông cậy Chúa giúp đỡ [1430 – 1433, 1490].

ĐỒNG HÀNH VỚI NGƯỜI TRẺ 2021

*  GIÁO LÝ CHO NGƯỜI TRẺ - YOUCAT  *

--------------------------------------------------------------------

Câu 84. Có phải Đức Maria chỉ là dụng cụ trong tay Thiên Chúa không?

Đức Maria còn hơn là một dụng cụ thụ động trong tay Thiên Chúa vì Mẹ đã chủ động chấp nhận qua lời "Xin vâng", để việc Chúa nhập thể được hoàn thành. [493-494, 508-511]

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.