CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH, NĂM B (25.04.2021) – [CN CHÚA CHIÊN LÀNH]
CẦU NGUYỆN VỚI LỜI CHÚA HÀNG TUẦN
Gio-an đoạn 10, câu 16: Chúa Giê-su nói:/ “TA CÒN NHỮNG CHIÊN KHÁC KHÔNG THUỘC ĐÀN NÀY;/ CẢ NHỮNG CHIÊN ĐÓ/ TA CŨNG PHẢI MANG VỀ ĐÀN;/ CHÚNG SẼ NGHE TIẾNG TA./ VÀ SẼ CHỈ CÓ MỘT ĐÀN CHIÊN VÀ MỘT CHỦ CHIÊN”.
Lạy Chúa Giê-su là Mục Tử Tốt Lành,/ Chúa không ngừng chăm sóc Giáo hội yêu dấu của Chúa./ Xin cho các gia đình trở thành vườn ươm trồng ơn gọi,/ và xin cho người trẻ quảng đại hiến dâng đời mình/ đáp lại tiếng Chúa yêu thương kêu mời./ Amen.
HỌC HỎI GIÁO LÝ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO
Youcat 123: H./ Nhiệm vụ của Hội Thánh là gì?
T./ Nhiệm vụ của Hội Thánh như Chúa Giê-su đã bắt đầu/ là mang hạt giống Nước Thiên Chúa gieo trồng/ và làm sao cho hạt giống ấy được lớn lên phát triển trong mọi dân tộc [763-769, 774-776, 780].

ĐỒNG HÀNH VỚI NGƯỜI TRẺ 2021

*  GIÁO LÝ CHO NGƯỜI TRẺ - YOUCAT  *

--------------------------------------------------------------------

Câu 93. Tại sao Chúa Giêsu biến hình trên núi?

Ngay khi Chúa Giêsu còn ở trần gian, Chúa Cha đã muốn bày tỏ vinh quang thiên tính của Con mình. Và Chúa Giêsu cũng muốn biến hình để giúp các môn đệ sau này hiểu được ý nghĩa về cái chết và sự sống lại của Người. [554-553, 567]

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.