CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH, NĂM B (16.05.2021) – CHÚA THĂNG THIÊN.
CẦU NGUYỆN VỚI LỜI CHÚA HÀNG TUẦN
Mác-cô đoạn 16, câu 15: “CÁC CON HÃY ĐI KHẮP THẾ GIAN,/ RAO GIẢNG TIN MỪNG CHO MỌI TẠO VẬT”.
Lạy Chúa Giê-su Ki-tô,/ xin cho chúng con và các bạn trẻ,/ biết ra đi chia sẻ Ơn Phục Sinh cho mọi người/ bằng lối sống trung thực và công bằng/ ngay trong gia đình cũng như trong xã hội hôm nay./ Amen.
HỌC HỎI GIÁO LÝ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO
Youcat 109: H./ Khi nói Chúa Giê-su lên trời nghĩa là gì?
T./ Nghĩa là Chúa Giê-su, một người trong chúng ta/ đã về lại nhà với Thiên Chúa Cha và ở lại đó muôn đời./ Nhờ Chúa Giê-su/ mà Thiên Chúa ở gần loài người chúng ta trong cách thức loài người./ Và trong Phúc Âm Gio-an,/ Chúa Giê-su đã nói: “Khi được giương cao lên khỏi mặt đất,/ Ta sẽ kéo mọi người lên với Ta” (Ga 12, 32). [659-667].

ĐỒNG HÀNH VỚI NGƯỜI TRẺ 2021

*  GIÁO LÝ CHO NGƯỜI TRẺ - YOUCAT  *

--------------------------------------------------------------------

Câu 99. Khi Chúa Giêsu ăn Bữa Tiệc Ly với các tông đồ, đã xảy ra những chuyện gì?

Chúa Giêsu đã bày tỏ tình yêu của Người trong 3 việc: rửa chân cho các tông đồ; lập Bí tích Thánh Thể ; lập chức Linh mục của Giao ước mới. [610-611]

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.