CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN – NĂM A (09/08/20120)
CẦU NGUYỆN VỚI LỜI CHÚA HÀNG TUẦN
Matthêu đoạn 14 câu 27: Chúa Giêsu nói với các môn đệ:/ “HÃY YÊN TÂM,/ THẦY ĐÂY, ĐỪNG SỢ!”.
Lạy Chúa Giêsu,/ Chúa biết chúng con mỏng dòn yếu đuối,/ hay đổi thay và nhiều lo âu sợ hãi;/ xin cho chúng con và các bạn trẻ/ biết đặt trọn niềm tin cậy nơi Chúa,/ biết trung thành sống theo những giá trị của Tin Mừng./ Amen.
HỌC HỎI GIÁO LÝ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO
Youcat 10: H./ Qua Chúa Giêsu Kitô,/ mọi sự đã được mặc khải trọn vẹn hay vẫn còn tiếp tục sau khi Người về trời?
T./ Thiên Chúa đã đích thân xuống trần gian nơi Đức Giêsu Kitô./ Đức Kitô là Lời mặc khải sau cùng của Thiên Chúa./ Nhờ nghe Người nói,/ mọi người trong mọi thời có thể nhận biết Thiên Chúa là ai,/ và biết họ cần phải làm gì để được cứu rỗi [66-67].

Chia sẻ Lời Chúa

ĐỒNG HÀNH VỚI NGƯỜI TRẺ 2020

*  GIÁO LÝ CHO NGƯỜI TRẺ - YOUCAT  *

--------------------------------------------------------------------

Câu 38: Chúa Thánh Thần là Ai?

Chúa Thánh Thần là Ngôi thứ Ba trong Ba Ngôi. Người là Thiên Chúa và chia sẻ cùng một uy quyền như Ngôi Cha và Ngôi Con. [243-248, 263-264]

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.